Google Script

Impressum

Poskytovatel služeb a vydavatel

Ampuro s.r.o.
K Vilkám 1633/18
107 00 Praha-Dubeč

____________________________
Tel: +420 273 130 298
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vivenso.cz
Číslo účtu u Komerční banky: 107-9555260237/0100
____________________________
Jednatelé společnosti: Gerhard Meier, Jürgen Wehner
IČO: 018 59 170
DIČ: CZ01859170
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 212655
Sídlo: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Koncepce, layout & provedení:
büro25 | AGENTUR FÜR MEDIEN
Technologiepark 1
91522 Ansbach
Tel.: +49 (0)9 81 / 4 87 58 10
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internet: www.buero25.com

Programování & technické provedení:
iomicron GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 6
91617 Oberdachstetten
Fon +49 (0) 98 45 / 9 85 95 95
Fax +49 (0) 98 45 / 9 85 95 96
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internet www.iomicron.de


1. Vyloučení odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek
Obsah těchto webových stránek je sestavován s co možná největší pečlivostí. Poskytovatel však nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedeného obsahu. Použití obsahu webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele. Zejména podepsané příspěvky představují názor dotyčného autora a ne vždy názor poskytovatele.

Dostupnost webových stránek
Poskytovatel se bude snažit poskytovat službu co možná bez přerušení. Přes veškerou snahu ale nelze vyloučit výpadky. Poskytovatel si vyhrazuje právo svou nabídku kdykoli upravit nebo pozastavit.

Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky nesou odpovědnost jejich provozovatelé. Poskytovatel při prvním propojení s externími odkazy přezkoumal, zda nedochází k případným porušením zákona. Dosud nebyla žádná porušení zákona patrná. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah externích odkazů. Vkládání externích odkazů neznamená, že si poskytovatel přivlastňuje obsah, na nějž se odkazuje. Neustálá kontrola těchto externích odkazů je pro poskytovatele bez konkrétních podnětů týkajících se podezření na porušení zákona nepřijatelná. Při vědomí porušení zákona budou ovšem patřičné externí odkazy neprodleně vymazány.

Žádný smluvní vztah
Použitím webových stránek poskytovatele nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, nemohou tedy vznikat žádné smluvní nebo kvazismluvní nároky vůči poskytovateli.

2. Autorské právo

Obsah, který je na těchto stránkách uveřejněn, podléhá německému autorskému právu. Každé jeho užití nepovolené německým autorským právem vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného vlastníka práv. To platí zejména pro rozmnožování, zpracovávání, překlad, ukládání, přepracovávání nebo rozšiřování obsahu databází nebo jiných elektronických médií či systémů. Obsahy a práva třetích stran jsou jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování nebo rozšiřování obsahu stránek nebo jejich částí není dovoleno a je trestné. Je dovoleno pouze vytváření kopií a stahování pro vlastní, soukromé a nekomerční užití.

Odkazy na stránky poskytovatele jsou vždy vítány a nevyžadují souhlas poskytovatele webových stránek. Provedení těchto stránek v cizích rámcích je přípustné jen se souhlasem.

3. Ochrana dat

Ochranu osobních dat bereme velmi vážně. Osobní data při zpracování a použití na základě navštívení našich webových stránek jsou chráněny v mezích zákonných předpisů. To zahrnuje následující data:

Sběr a ukládání dat
Každý server automaticky registruje přístupy na webové stránky. Při návštěvě stránky uloží server našeho providera pro zachování systémové bezpečnosti IP-adresu uživatele, stejně jako datum přístupu, URL, obsah, který byl prohlížen, a informace přenesené během spojení. Tyto informace pro nás zůstávají anonymní. Dopátrání se konkrétního člověka proto není možné. Další osobní údaje jsou evidovány jen v případě, že je uživatel dobrovolně, například v rámci registrace nebo objednávky, uvede. Osobní údaje, které jsou nám poskytnuty, používáme jen za účelem vyřízení požadavků uživatelů, vyřízení objednávek a pro technickou administraci. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, krom případů, kdy nás k tomu zavazuje zákon.

Google Analytics
Tato stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání stránky Vámi. Informace o Vašem používání této stránky vzniklé prostřednictvím souborů Cookies (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Google tyto informace použije pro vyhodnocení toho, jak stránku používáte, pro sestavení reportu o aktivitě na stránce pro jejího provozovatele a pro další s použitím stránky a Internetu spojené služby. Také Google tyto informace předá třetí straně, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strana tato data zpracovává na zakázku Googlu. Google nebude v žádném případě dávat do souvislosti Vaši IP-adresu s dalšími daty, která uložil. Instalaci cookies můžete prostřednictvím odpovídajícího nastavení softwaru Vašeho prohlížeče zabránit – v tomto případě Vás ale upozorňujeme, že je možné, že nebudete moct využívat všechny funkce této stránky v plném rozsahu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním dat o Vás společností Google předem popsaným způsobem a za předem popsaným účelem.
 
Doplněk (add-on) pro deaktivaci Google Analytics
Doplněk (add-on) pro deaktivaci Google Analytics dává návštěvníkovi stránky více kontroly nad tím, která data náležející k zobrazeným stránkám bude Google evidovat. Add-on sdělí JavaScriptu (ga.js) Google Analytics, aby Google Analytics nesděloval žádné informace o návštěvě stránky.
 
Odkaz pro stažení doplňku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookies
Každý prohlížeč ukládá při návštěvě stránky tzv. Cookies. Cookies jsou soubory, které mají návštěvu naší stránky udělat uživatelsky příjemnější. Pokud si to nepřejete, můžete to v nastavení Vašeho prohlížeče deaktivovat.

Abyste mohli naší internetové nabídky využít, musíte souhlasit s výše uvedeným ukládáním dat a zacházením s nimi. Před zadáním osobních dat musí uživatel souhlasit s popsaným zpracováním a použitím dat. Souhlas lze kdykoli odvolat (odvolání nemá zpětnou platnost). Každý uživatel má právo se informovat na u nás o něm uložené osobní údaje. Kromě toho má právo na opravu nesprávných dat stejně jako na jejich zablokování nebo vymazání.

© 2007ff. PRO-AQUA International GmbH